PRIVACYBELEID

Versie 0.2 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 09-07-2019.

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld via deze website. Maar ook welke gegevens wij als dansschool verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Wie zijn wij

Wij zijn Dansstudio Dentro. Een amateurdansschool voor dansliefhebbers in Alkmaar en omgeving.

Edisonweg 12 | 1821 BN te Alkmaar | 06 12968032| info@dansstudiodentro.nl | www.dansstudiodentro.nl | KVK nr. 37164146

Welke gegevens verzameld worden en waarom we dat doen

Persoonsgegevens

Er zullen persoonlijke gegevens verzameld worden als jij contact opneemt met ons via de website. In het contactformulier wordt echter enkel gevraagd om minimale gegevens, zoals voornaam en e-mailadres, zodat wij jouw e-mail kunnen behandelen. Wellicht wordt er bij verder e-mailcontact gevraagd naar de leeftijd van de potentiële leerling, zodat wij het beste advies kunnen geven over onze diensten. Bij inschrijving als leerling van Dansstudio Dentro dient de klant het inschrijfformulier in te vullen. In dit formulier wordt gevraagd naar de minimale benodigde gegevens om een klant in te kunnen schrijven, onder meer voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats en bankgegevens.

Dansstudio Dentro maakt regelmatig beeldmateriaal van lessen, presentaties, optredens, projecten, voorstellingen, repetities en de voorbereidingen daarvan. Bij inschrijving geef je toestemming tot publicatie hiervan op de sociale media-kanalen van Dansstudio Dentro, zoals Facebook, Instagram Youtube en Twitter, en eventueel in de nieuwsbrief en persberichten. Deze toestemming is een voorwaarde voor deelname aan producties en/of optredens georganiseerd door/met Dansstudio Dentro.

Analytics

Onze website verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Cookies

Dansstudio Dentro gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Welke verplichte gegevens wij nodig hebben en waarom

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten. Bij inschrijving wordt gevraagd om voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en bankgegevens. Deze gegevens zijn nodig om een inschrijving te kunnen voldoen. Je voor- en achternaam, geboortedatum en adresgegevens hebben wij nodig om je te kunnen registreren als klant en om je bijvoorbeeld op de hoogte te stellen wanneer er een betalingsachterstand optreedt. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen en om kennis te geven van zaken als voorstellingsinformatie en dergelijke. Wanneer er zich bijvoorbeeld een plotselinge verandering voordoet betreffende jouw les, kunnen we je snel bereiken via een telefoonnummer. Bij jongere leerlingen wordt ook gevraagd om het telefoonnummer van een ouder/verzorger. Dansstudio Dentro maakt gebruik van automatische incasso als betalingsmiddel voor klanten. Bankgegevens zijn nodig om deze incasso in orde te maken. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Dansstudio Dentro de betreffende dienst niet aanbieden.

Waar de gegevens terechtkomen en wat ermee gebeurt

Waar de gegevens terechtkomen

Berichten die via het contactformulier op de website zijn verstuurd, komen terecht in onze mailbox. Na inschrijving bij Dansstudio Dentro worden jouw gegevens verwerkt in onze administratie.

Derden

De gegevens worden niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Hoe we de gegevens beschermen

Dansstudio Dentro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Hoelang we de gegevens bewaren

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Dansstudio Dentro, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt door een mail te sturen naar info@dansstudiodentro.nl. Op het moment dat je contact opneemt met Dansstudio Dentro via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Dansstudio Dentro vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Dansstudio Dentro. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Dansstudio Dentro.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Dansstudio Dentro vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Dansstudio Dentro niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik

Wil jij niet dat Dansstudio Dentro jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Dansstudio Dentro behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Dansstudio Dentro dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Dansstudio Dentro te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Dansstudio Dentro | Edisonweg 12 | 1821 BN te Alkmaar | 06 12968032 | info@dansstudiodentro.nl | www.dansstudiodentro.nl | KVK nr. 37164146

DO YOU LIKE US? SHARE IT!